Rekentuin

Team Experteaching Ouders, Websites voor leerkrachten, Websites voor leerlingen

Rekentuin is een compleet online rekenoefenprogramma met meer dan 20.000 rekenopgaven. Ruim 100.000 kinderen trainen hun rekenvaardigheid met Rekentuin door de plantjes in hun tuin gezond te houden. Voor iedereen: Rekentuin is geschikt voor spelers van 4 t/m 18 jaar van alle niveaus. Zowel scholen, remedial teachers als families kunnen een bestelling plaatsen. Adaptief: alle spelers oefenen binnen Rekentuin altijd ...

Lessen ontwerpen met TED-Ed

Team Experteaching ICT, Websites voor leerkrachten

How do I create a lesson page on TED-Ed? TED-Ed offers a set of tools that allow you to create interactive lesson pages around great YouTube video content. Follow these three steps to create your own! To get started, visit our video search page to select a video. You can search by keyword, or paste in a YouTube URL. TED-Ed ...

Posters

Team Experteaching Klassenmanagement, Websites voor leerkrachten

Door op de betreffende poster te klikken, open je hem op de site van meester Tim. Onderstaande posters kun je vinden op squla. Als leerkracht kun je gratis een account voor jouw groep aanvragen.

Opzoekboekje rekenen

Team Experteaching Bovenbouw, Dyscalculie, Middenbouw, Ouders, Rekenen, Websites voor leerkrachten, Websites voor leerlingen

Het opzoekboekje en dyscalculie Leerlingen met dyscalculie hebben vaak problemen met het onthouden van feiten die te maken hebben met rekenen/wiskunde. Bij de ontwikkeling van het opzoekboekje wiskunde is rekening gehouden met de problemen waar leerlingen met dyscalculie vaak mee worden geconfronteerd. Problemen met het onthouden Veel leerlingen met dyscalculie vergeten snel de uitleg van nieuwe stof. Het komt voor ...

Rekenblobs

Team Experteaching Dyscalculie, Rekenen, Websites voor leerkrachten, Websites voor leerlingen

Rekenstof&didactiek De aangeboden rekenstof binnen Rekenblobs Rekenblobs is een adaptief oefenprogramma waarbij essentiële rekensommen worden geautomatiseerd door het spelen van leuke rekenspelletjes. Het programma richt zich op de automatisering van het optellen en aftrekken tot 20 en de keer- en deeltafels tot 10. Deze rekensommen vormen de fundamenten voor alle voortgezette rekenopgaven en het is dus uitermate belangrijk deze sommen ...