Scratch

Team Experteaching Bovenbouw, ICT, Ontwerpen, Websites voor leerlingen

Scratch is speciaal ontworpen voor 8- tot 16-jarigen, maar wordt gebruikt door mensen van alle leeftijden. Miljoenen mensen maken Scratch-projecten in verschillende omgevingen, waaronder scholen, musea, bibliotheken, gemeenschapscentra en thuis. Kijk en lees verder wat het precies is en wat je ermee kan. Ga naar Scratch

Opzoekboekje spelling

Team Experteaching Bovenbouw, Dyslexie, Middenbouw, Nederlands, Ouders

Opzoekboekje spelling Inleiding In het opzoekboekje Spelling zijn twee categorieën opgenomen: Spelling (kaartjes met de gele rand) Werkwoordspelling (kaartjes met de rode rand) De kaartjes van het opzoekboekje waren in eerste instantie bedoeld voor leerlingen die bij Braams een dyslexiebehandeling kregen. Al gauw bleek dat ze ook voor anderen een uitstekend hulpmiddel waren. Door de kaartjes als pakket voor een (insteek)boekje aan te bieden, hoopt …

Opzoekboekje rekenen

Team Experteaching Bovenbouw, Dyscalculie, Middenbouw, Ouders, Rekenen, Websites voor leerkrachten, Websites voor leerlingen

Het opzoekboekje en dyscalculie Leerlingen met dyscalculie hebben vaak problemen met het onthouden van feiten die te maken hebben met rekenen/wiskunde. Bij de ontwikkeling van het opzoekboekje wiskunde is rekening gehouden met de problemen waar leerlingen met dyscalculie vaak mee worden geconfronteerd. Problemen met het onthouden Veel leerlingen met dyscalculie vergeten snel de uitleg van nieuwe stof. Het komt voor ...

Spelling en grammatica app voor groep 7 en 8

Team Experteaching Apps voor leerlingen, Bovenbouw Leave a Comment

De app bestaat uit: 173 lessen (Elke les bestaat uit 20 zinnen) 16 instructies – de persoonsvorm zoeken – de persoonsvorm: enkelvoud of meervoud – het onderwerp zoeken – voltooid deelwoorden zoeken – zinsdelen tellen – spelling van werkwoorden in de verleden tijd – spelling van werkwoorden in de tegenwoordige tijd – speling van de werkwoorden ‘hebben’ en ‘zijn’ in …

App Nederlands spellen en lezen

Team Experteaching Apps voor leerlingen, Bovenbouw, Middenbouw, Nederlands, Onderbouw, Ouders

Educatief 3 in 1 woordspel met verschillende taaloefeningen om Nederlandse woorden te leren lezen en spellen. 1) Nederlandse woordjes spellen: voor elk woord wordt een plaatje getoond met daaronder de letters van het woord in een willekeurige volgorde. Raad het woord en plaats de letters eronder in de juiste volgorde, 2) Nederlandse woordjes lezen: 4 plaatjes en 1 woord worden ...