Spelling en grammatica app voor groep 7 en 8

Team Experteaching Apps voor leerlingen, Bovenbouw Leave a Comment

De app bestaat uit: 173 lessen (Elke les bestaat uit 20 zinnen) 16 instructies – de persoonsvorm zoeken – de persoonsvorm: enkelvoud of meervoud – het onderwerp zoeken – voltooid deelwoorden zoeken – zinsdelen tellen – spelling van werkwoorden in de verleden tijd – spelling van werkwoorden in de tegenwoordige tijd – speling van de werkwoorden ‘hebben’ en ‘zijn’ in …

App Nederlands spellen en lezen

Team Experteaching Apps voor leerlingen, Bovenbouw, Middenbouw, Nederlands, Onderbouw, Ouders

Educatief 3 in 1 woordspel met verschillende taaloefeningen om Nederlandse woorden te leren lezen en spellen. 1) Nederlandse woordjes spellen: voor elk woord wordt een plaatje getoond met daaronder de letters van het woord in een willekeurige volgorde. Raad het woord en plaats de letters eronder in de juiste volgorde, 2) Nederlandse woordjes lezen: 4 plaatjes en 1 woord worden ...